Zoek een vacature

  Zoeken

Vacatures

Groepsleider

Kop Van Overijssel | 38 uren

12 juli 2018
Vacature ID 018361

Heb jij ruime ervaring binnen een productie-omgeving en met het inrichten van productielijnen? Heb je daarnaast een afgeronde elektro technische opleiding gevolgd en heb je de ambitie om groepsleider te worden van een gehele afdeling of heb je al ervaring in het leidinggeven aan groepen? Neem dan even de tijd om deze vacature te lezen. Binnen deze functie fungeer jij als groepsleider van 10 productiemedewerkers. Het is jouw taak om zorg te dragen voor een efficiënte productie op de volgende afdelingen: - Halffabricaten; - spuitgietafdeling; - gieterijafdeling. Binnen de functie groepsleider verlangt de organisatie van je dat je over de volgende kerncompetenties beschikt: Organisatorisch vermogen: - Lezen van werkopdrachten zo nodig opvragen van aanvullende informatie; - bepalen van de werkmethode, werkaanpak, de benodigde gereedschappen en materialen; - verdelen van de werkzaamheden over de medewerkers rekening houdend met competenties en vaardigheden van deze medewerkers; - instrueren van de uit te voeren werkzaamheden zoals het afstellen van de machines etc.; - toezien op de kwantiteit en levertijd; - toezien op het beheer en het gebruik van het machinepark (en de daarbij horende techniek); Controle: - Zorgdragen voor de aanwezigheid van verschillende materialen, tekeningen en gereedschappen, tekeningen, schema's en klemmenlijsten; - kwaliteitscontrole; - controleren en toezien of het opererende personeel zijn of haar tijd op de juiste wijze invulling geeft. Administratief: - Het bijhouden van de uren- en materiaalverantwoording. Leidinggeven aan 10 medewerkers: - Het verdelen van het werk en geven van verschillende instructies; - het bevorderen van een goede sfeer op de werkvloer; - verschillende gespreksvoeringen zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken; - in kaart brengen van het eventueel opleiden van personeel. De opdrachtgever speelt wereldwijd al meer dan 65 jaar een vooraanstaande rol op het gebied van het beheersen en verbinden van elektrische energie. In nauwe samenwerking met klanten worden innovatieve ideeën omgezet in slimme oplossingen. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en levert stroom- en spanningstransformatoren, omvormers, meetinstrumenten en aansluitsets voor o.a. de energiemarkt en openbare verlichtingssystemen. Tot de brede en internationale klantenkring behoren energiebedrijven, marine, industrieën, gemeenten, provincies, onderaannemers, lichtmastfabrikanten, luchthavens en producenten van vermogenstransformatoren, vermogensschakelaars en generatoren. Binnen de organisatie staat werken met passie en plezier centraal, waarbij zorg voor kwaliteit en het milieu van het grootste belang zijn. Een groot deel van de onderdelen in de eindproducten van de klant worden zelf gebruikt. De spuitgietafdeling levert daar met 4 machines een grote bijdrage aan.

Medewerker uitkeringsadministratie

Lelystad | 36 uren

11 juli 2018
Vacature ID 018362

Voor de gemeente Lelystad zijn wij op zoek naar een medewerker uitkeringsadministratie. De Afdeling Werk Inkomen en Zorg draagt bij aan een zelfstandig bestaan van de inwoners van Lelystad. Binnen de afdeling werken we in procesclusters (aanvragen, mutaties, financiën, communicatie, ondersteuning van de burger, bedrijfsondersteuning en zelfstandigenloket Flevoland). De afdeling is volop in doorontwikkeling. Hierbij zijn verdere professionalisering, meer zelfsturing en Lean werken de uitgangspunten. Medewerkers zijn binnen de afdeling zelf verantwoordelijk voor de processen en zijn continue bezig met de verbetering van de processen. Het Team Het team financiën bestaat uit de financiële uitkeringsadministratie (FIAD) en debiteurenbeheer. Binnen FIAD werken 5 professionals gezamenlijk aan hetzelfde doel: dat de betalingen op tijd verricht worden. Daarnaast is enige kennis van debiteurenbeheer wenselijk. Het team kenmerkt zich door een informele sfeer, waar tegelijkertijd hard gewerkt kan worden. De functie Verricht zelfstandig financieel administratieve taken, zoals; - Het boeken van uitkeringen - De aanvragen en mutaties verwerken van de PW, bijzondere bijstand, IOAW en IOAZ - Het maken van herberekeningen - De belastingaanslagen/-teruggaven controleren - De inkomsten verrekenen met de uitkering - Het controleren van gegevens op volledigheid, correcte verwerking, gedane betalingen e.d.; - Het verwerken van de mutaties m.b.t. het uitkeringsdossier; - Het zorgen voor het tijdig betaalbaar stellen van de uitkering; - Het verstrekken van informatie aan collega's, instanties en burgers. Het betreft een functie van 36 uren per week met als begindatum 30-07-2018 en einddatum 1-10-2018. Er is optie tot verlenging van 2 keer 3 maanden.

Kennismakelaar sector Bouw- en Installatietechniek

Buitenpost | 32 uren

10 juli 2018
Vacature ID 018360

Het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân is voor versterking van haar dienstverlening op zoek naar een Kennismakelaar sector Bouw- en Installatietechniek m/v (0,8 fte). Het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI) is een kennis- en netwerkcentrum gevestigd te Buitenpost en is het MKB-ondernemersloket voor de regio Noordoost Fryslân. Hier komen ondernemers, onderwijs, overheid en studenten samen, om te werken aan economische structuurversterking van de regio. Het KEI voert in opdracht van Netwerk Noordoost Fryslân de opgave met betrekking tot innovatie en ondernemerschap uit. Het KEI is daarbij gericht op het verbinden van ondernemers (onderling en met het onderwijs), het stimuleren van netwerken (onder andere nieuwe clusters) en het ondersteunen bij innovatievraagstukken van ondernemers. Functieomschrijving: De functie van kennismakelaar is een afwisselende functie waarbij de focus ligt op de sectoren Bouw- en Installatietechniek. Je bent het aanspreekpunt voor ondernemers, overheid en onderwijs. De ene dag ga je op bezoek bij een zzp'er en een directeur van een bouwbedrijf met 50 personeelsleden, de andere dag overleg je met bedrijvencontactfunctionarissen van de gemeenten in de regio Noordoost Fryslân. Maar je legt ook contacten met directie en opleidingsmanagers van onderwijsinstellingen. En je vergeet niet om politici en vertegenwoordigers van brancheorganisaties op de hoogte te houden van je werkzaamheden. Al deze gesprekken zijn bedoeld om te inventariseren wat er leeft in de regio op het gebied van bouw- en installatietechniek. Je houdt je bezig met de ontwikkeling van Bouwcampus Noord-Nederland gericht op industrieel- en circulair bouwen. Daarnaast ga je werken aan het project Aardgasloos bouwen. Je stelt een regionaal georiënteerd actieplan op, om samen met ondernemers, onderwijs en overheid te werken aan versterking van de regionale economie. Oftewel, wij zijn op zoek naar een échte verbinder die het verschil kan maken in de regio.

Operator Meetbanken

Kop Van Overijssel | 38 uren

06 juli 2018
Vacature ID 018359

Ben jij een echte kei in het realiseren van de juiste gespecificeerde verzending van verschillende producten? En ben jij een ster in het rapporteren van technisch gerelateerde onderwerpen aan technische eindverantwoordelijken? Voor onze opdrachtgever ben jij dan de Operator Meetbanken naar wie wij op zoek zijn! Jouw werkdag als Operator Meetbanken ziet er als volgt uit: In de voorbereiding verzamel je de verschillende productiespecificaties en zoek je overige bijbehorende documenten en gegevens bij elkaar. Tijdens de eindkeuring van de (niet) gekalibreerde producten check jij of de producten in goede elektrische staat verkeren. Dit realiseer je door volgens een specifiek meetprotocol de producten te meten. Daarbij draag je zorg voor de volgende processen: - Begeleiden van externe kwaliteitsfunctionarissen bij afnames. - melden van geconstateerde gebreken en terugsturen naar de desbetreffende productieafdeling met advies en eventueel advies tot blokkades van voorraad aan de groepsleider. - statistisch verwerken van de meetgegevens en mede bepalen welke maatregelen moeten of kunnen worden genomen om foutloos te kunnen leveren - onderzoeken van retour gezonden producten om na te gaan of de klachten al dan niet terecht zijn. Bevindingen rapporteren aan klachtaannemer. Binnen deze functie zijn we ook op zoek naar iemand die zich kan vinden in de volgende vaardigheden en werkzaamheden: Communicatie: - bespreken van voortgang en eventuele problemen met technische eindverantwoordelijke ; - bespreken van afkeur met betreffende groepschef; - terugkoppelen van kalibratie/testresultaten naar betreffende groepschef; - het adviseren van productie met betrekking tot kwaliteitseisen van het product; - leverproblemen kenbaar maken aan betreffende groepschef; Bevoegdheden: - Controleren van producten volgens procedures, werkinstructies en product specificaties; - beoordelen van de elektrische kwaliteit ten opzichte van de gehanteerde norm. Verantwoordelijkheid - Afleveren van producten volgens productspecificaties; - vastleggen van relevante gegevens in het geautomatiseerde systeem; - beoordelen meetresultaten; - vrijgeven van kalibratie/testrapporten; - bijdragen aan procesverbetering & optimalisatie van de meetbanken. De opdrachtgever speelt wereldwijd al meer dan 65 jaar een vooraanstaande rol op het gebied van het beheersen en verbinden van elektrische energie. In nauwe samenwerking met klanten worden innovatieve ideeën omgezet in slimme oplossingen. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en levert stroom- en spanningstransformatoren, omvormers, meetinstrumenten en aansluitsets voor o.a. de energiemarkt en openbare verlichtingssystemen. Tot de brede en internationale klantenkring behoren energiebedrijven, marine, industrieën, gemeenten, provincies, onderaannemers, lichtmastfabrikanten, luchthavens en producenten van vermogenstransformatoren, vermogensschakelaars en generatoren. Binnen de organisatie staat werken met passie en plezier centraal, waarbij zorg voor kwaliteit en het milieu van het grootste belang zijn. Een groot deel van de onderdelen in de eindproducten van de klant worden zelf gebruikt. De spuitgietafdeling levert daar met 4 machines een grote bijdrage aan.